Skip to content

Flebologie/spataderen

Flebologie betreft diagnostiek en behandeling van spataderen, oedeem (vocht) in de benen en alle andere dermatologische uitingen van een te hoge ader druk in de benen. Door een staand beroep, zwangerschap of familiaire aanleg kunnen zich spataderen ontwikkelen. Klachten verschillen, maar veel mensen hebben last van een vermoeid zwaar gevoel of oedeem (vocht) in de benen. Spataderen kunnen uitmonden in eczeem niet zelden resulteert het uiteindelijk in een ulcus cruris (open been).
De flebologie omhelst klinische diagnostiek, onder andere met behulp van Duplex onderzoek.
Zonodig flebologische interventies (behandeling) door middel van (duplex geleide) sclerocompressie therapie endovasculaire lasertherapie en of ambulante flebectomie. Ook de behandeling van het open been en lymfoedeem behoren tot de flebologie. Vroegtijdige diagnosticeren en behandelen kan veel leed voorkomen. Niet zelden behoort het aanmeten van adequate therapeutisch elastische kousen tot de maatregelen gericht op preventie van recidief klachten. Duidelijke patiëntinformatie en begeleiding en follow-up zijn natuurlijk belangrijk.

Vragen of een afspraak maken?