Skip to content

Visie en missie

Visie

De patiënt staat centraal. Wij bieden hoogwaardige zorg, zonder wachttijd. State of the art diagnostische en therapeutische technologie hoort daarbij. Optimale samenwerking met verwijzers is ons streven. Introductie van 1,5 lijnszorg draagt hieraan bij.
Het registratie- en zorgadministratieproces is heel efficiënt en gaat niet ten koste van de consulttijd voor een patiënt. Een heel groot deel van deze activiteiten is middels een adequaat EPD drastisch vereenvoudigd. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk buiten de beleving en het gezichtsveld van de patiënt gehouden. Door dermatologische zorg buiten een ziekenhuis uit te voeren wordt fors bezuinigd op bureaucratische exercities en zijn sterk vereenvoudigde managementprocedures gecreëerd. Dit biedt ruimte voor innovatie op het gebied van foto-documentatie, patiënten informatie en intercollegiale samenwerking. De kwaliteit van de dermatologische zorg is geborgd en wordt efficiënt geleverd.

Missie

Onze missie is om als senior medisch specialisten diagnostisch therapeutisch hoogwaardige dermatologische zorg te verlenen vanuit een brede expertise. Zorg op specifieke expertise gebieden (trichologie en etno-dermatologie) wordt op landelijk niveau bedreven (tertiaire verwijzingen). Binnen de kliniek Dermex zullen op kwaliteit geselecteerde aanpalende senior specialisten deze expertise verdiepen vanuit hetzelfde team. Zo zal een zich op vele aspecten onderscheidend specialistisch medisch gezondheidscentrum ontstaan. Wij streven naar een maximaal zorgresultaat en een meetbaar optimale ervaring voor de patiënt.

Vragen of een afspraak maken?