Skip to content

Deelgebieden dermatologie

Algemene dermatologie

Onder de algemene dermatologie valt het herkennen en behandelen van alle huidafwijkingen. Slechts een zeer kleine greep uit het spectrum: inflammatoire dermatosen (eczeem en psoriasis), acne, jeuk, krentenbaard, wondroos, wratten en schimmelnagels.

Operatieve dermatologie

Dit onderdeel van de dermatologie omvat diverse dermato-chirurgische ingrepen. Zoals bijvoorbeeld het wegsnijden van huidkanker en moedervlekken, maar ook diverse anale operaties. Daarnaast worden ook speciale ingrepen verricht zoals “deroofing” bij hydradenitis en het transplanteren van huid op wonden bij een open been.

Allergologie

Dit betreft het onderzoek en de behandeling van huidziekten bij mensen met overgevoeligheid voor allerlei contact stoffen, zoals parfum, cosmetica, zalf bestanddelen en metalen (nikkel). Voorbeelden hiervan zijn kappers- en cementeczeem. Ook onderzoek naarinhalatieallergenen en zo nodig behandeling hiervan valt hieronder.

SOA (seksueel overdraagbare aandoeningen)

Hiertoe behoren de klassieke geslachtsziekten zoals syfilis, gonorroe (‘druiper’) en chlamydia- infecties, maar ook allerlei andere aandoeningen zoals herpes genitalis en wratten op de geslachtsorganen, ook wel genitale wratten genoemd.

Inflammatoire dermatose

Dit deelgebied houdt zich bezig met die huidziekten waarbij de huid op de één of andere manier ontstoken en/of geïrriteerd is. De meest voorkomende en bekendste verschijningsvormen zijn psoriasis en constitutioneel eczeem.

Cosmetische dermatologie

Cosmetische dermatologie betreft onder andere de behandeling van verouderingsverschijnselen van de huid en plekken of vlekken die door de patiënt als ongewenst ervaren worden.
Deze behandelingen vallen niet binnen de verzekerde zorg.

Dr. Swinkels heeft speciale interesse en expertise in de volgende deelgebieden:

Dit is het vakgebied dat zich richt op diagnostiek, behandeling en preventie van huidkanker en voorlopers van huidkanker: de belangrijkste voorbeelden zijn het basaalcelcarcinoom BCC (85%), plaveiselcelcarcinoom PCC (10%) en het melanoom (5%). Behandeling varieert van chirurgisch verwijderen (excisie) tot fotodynamische therapie en behandeling met speciale crèmes. Voorlopers van huidkanker: o.a. aktinische keratosen. Aktinische keratosen worden natuurlijk ook gediagnosticeerd en behandeld.
Duidelijke voorlichting over preventie is erg belangrijk.

Dit betreft de algemene dermatologie van de niet Kaukasische (blanke) huid. Er zijn fysiologische verschillen die een andere aanpak noodzakelijk maken. Ook is Negroïde kroeshaar versus Kaukasisch stijl haar illustratief voor verschil met consequenties voor diagnostiek en behandeling.

Flebologie betreft diagnostiek en behandeling van spataderen, oedeem (vocht) in de benen en alle andere dermatologische uitingen van een te hoge ader druk in de benen. Door een staand beroep, zwangerschap of familiaire aanleg kunnen zich spataders ontwikkelen. Klachten verschillen, maar veel mensen hebben last van een vermoeid zwaar gevoel of oedeem (vocht) in de benen. Spataders kunnen uitmonden in eczeem niet zelden resulteert het uiteindelijk in een ulcus cruris (open been).
De flebologie omhelst klinische diagnostiek, onder andere met behulp van Duplex onderzoek.

Zonodig flebologische interventies (behandeling) door middel van (duplex geleide) sclerocompressie therapie endovasculaire lasertherapie en of ambulante flebectomie. Ook de behandeling van het open been en lymfoedeem behoren tot de flebologie. Vroegtijdige diagnosticeren en behandelen kan veel leed voorkomen. Niet zelden behoort het aanmeten van adequate therapeutisch elastische kousen tot de maatregelen gericht op preventie van recidief klachten. Duidelijke patiëntinformatie en begeleiding en follow-up zijn natuurlijk belangrijk.

Dit onderdeel van de dermatologie omvat aandoeningen die te maken hebben met haaruitval (alopecie) of verstoringen van de hoofdhuid. Diagnostiek, behandeling en grondige uitleg over prognose zijn van groot belang. Met name bij verlittekende alopecia is vroegdiagnostiek van groot belang.

Dit deelgebied van de dermatologie houdt zich bezig met alle klachten van of rond de anus. Aambeien met bijhorende klachten als pijn, branderig gevoel en enorme jeuk met als gevolg krabben en bijbehorende huidafwijkingen zijn voorbeelden. De proctologie omhelst diagnostiek, behandeling uitleg en advies ter preventie van recidief klachten.

Vragen of een afspraak maken?