Skip to content

Moedervlek

Wat is een moedervlek?

Moedervlek is een goedaardige opeenhoping van pigment vormende cellen in de huid. De officiële medische term voor deze goedaardige moedervlek is naevus naevocellularis.
Een moedervlek is een normaal verschijnsel; vrijwel iedereen krijgt meerdere moedervlekken. Het aantal moedervlekken wordt bepaald door erfelijke factoren en door de mate waarin de huid tijdens het leven aan zonlicht is blootgesteld.
Naast de bovenbeschreven normale, goedaardige moedervlekken kunnen moedervlekken ook onrustig zijn (dysplastische of atypische naevus) en kwaadaardig ontaarden (melanomen).
Onrustige moedervlekken zijn goedaardig, maar kunnen soms voorlopers zijn van een melanoom. Een melanoom kan ontstaan uit een onrustige moedervlek en een enkele keer zelfs uit een gewone moedervlek. Ook kan een melanoom in normale huid spontaan ontstaan.

Wanneer gaat u met een moedervlek naar de dermatoloog?

De meeste moedervlekken zijn goedaardig, maar het komt voor dat ze ‘onrustig’ worden.
Een onrustige moedervlek is onregelmatiger van vorm en pigmentatie (dat wil zeggen: verschillende tinten bruin tot zwart naast elkaar in dezelfde moedervlek) Ook een roodachtige verkleuring is mogelijk.
Als een moedervlek groter wordt, van kleur of kleursamenstelling verandert, van vorm verandert, jeukt, steekt of pijn doet, korstjes vertoont of bloedt is het erg belangrijk dat u een arts bezoekt.

Wat doet de dermatoloog aan een moedervlek?

Op grond van de uitwendige verschijnselen en dermatoscopisch onderzoek (een speciale loep) kan door de dermatoloog in veel gevallen met zekerheid de diagnose gewone of onrustige moedervlek, dat wil zeggen goedaardige moedervlek, worden gesteld. Bij twijfelgevallen en bij duidelijke verdenking op melanoom zal altijd microscopisch onderzoek nodig zijn, waarmee de laatste twijfel kan worden weggenomen. Voor het microscopisch onderzoek moet de moedervlek of het melanoom onder plaatselijke verdoving worden weggesneden. Bij Dermex is fotografische vastlegging -klinisch en zo nodig dermatoscopisch- een standaard procedure. Op deze manier kunnen moedervlekken in de loop van de tijd vervolgd worden.

Is de behandeling voor een moedervlek pijnlijk?

In geval van excisie zal de huid plaatselijk worden verdoofd. Pijnbeleving is persoonsgebonden.

Hoe snel kunt u bij de dermatoloog terecht voor een behandeling bij een moedervlek?

Beoordeling van een verdachte moedervlek is een spoedindicatie. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op telefoonnummer 085-0606490, gebruik het contactformulier of stuur een mail naar info@dermex.nl

Vragen of een afspraak maken?